Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ELMARK Automatyka S.A. w celu uzyskania dostępu do materiału. Administratorem Twoich danych osobowych jest Elmark Automatyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000803828, numer NIP: 5252072585, REGON: 01314430600000, o kapitale zakładowym w wysokości 575.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie (ELMARK Automatyka S.A. ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa), pocztą e-mail (elmark@elmark.com.pl), telefonicznie (22 773 79 37) lub poprzez formularz na stronie (https://www.elmark.com.pl/). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Elmark Automatyka S.A. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera, treści marketingowych oraz innych informacji handlowych od ELMARK Automatyka S.A.