Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera, treści marketingowych oraz innych informacji handlowych od Elmark Automatyka S.A.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności i akceptuję jej treść. Administratorem danych osobowych jest Elmark Automatyka S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000803828, NIP: 5252072585, REGON: 013144306 o kapitale zakładowym w wysokości 550.000,00 zł, Sąd Rejonowy dla M.St. W-wy, XIV Wydz. Gosp. KRS. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysłania newslettera, treści marketingowych oraz innych informacji handlowych, wysyłania informacji handlowych, uczestnictwem w wydarzeniach lub sprzedażą produktów lub usług, zależnie od wyrażonej oddzielnie zgody.