Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ELMARK Automatyka S.A. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Administratorem Twoich danych osobowych jest Elmark Automatyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000803828, numer NIP: 5252072585, REGON: 01314430600000, o kapitale zakładowym w wysokości 575.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie (ELMARK Automatyka S.A. ul. Bukowińska 22, 02-703 Warszawa), pocztą e-mail (elmark@elmark.com.pl), telefonicznie (22 773 79 37) lub poprzez formularz na stronie (https://www.elmark.com.pl/ ). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Elmark Automatyka S.A. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie https://www.elmark.com.pl/polityka-prywatnosci

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera, treści marketingowych oraz innych informacji handlowych od Elmark Automatyka S.A.